business-8969254495_9992ced840_o.jpg

Arbetssätt

 

Modeller och verktyg

Efter att vi tillsammans kommit fram till företagets situation och behov anpassar vi vilka ”modeller och verktyg” som behövs för att lösa uppgiften. Här nedan några som utgör stommen i vårt arbetssätt.

 
 

Externa och interna analyser

Vi använder oss av SWOT-analyser och mer omfattande segmentering- och positioneringsanalyser.  Intervjuer och enkäter av kunder och personal ger djupare insikter.


”Från insikt till handling”

Detta är en 5-8 stegsmodell influerad av den världsberömda företagskulturen the Toyota Way och Toyota Problem Solving-metoder med nyckelbegrepp som Kaizen, lean och kundfokus. Denna modell och arbetsprocess är perfekt att genomföra i workshop format och syftar till att greppa den problemställning som företaget har i marknaden och som sen resulterar i en handlingsplan hur man löser sin situation. Denna handlingsplan kan VD eller marknadschef ha som sitt styrdokument för att se att saker och ting blir gjorda.


Visualisering

En bild säger mer än tusen ord. Därför strävar vi alltid efter att visa på väggar vad vi kommer fram till i våra möten med våra kunder. Färger, lappar, stödord, diagram, faktatabeller, bilder; allt tillsammans skapar vår insikt och vår målbild vart vi ska.


Coaching

De allra flesta har ont om tid. En bristvara är att sitta ner och reflektera över sin situation. Ibland själv och ibland med någon vän eller utomstående. Vi tar oss gärna tid att sitta ner och komma med råd om hur ledarskapet ska bedrivas, hur vi ska förankra de planer vi tillsammans skapat mm.