business-photo-1454165804606-c3d57bc86b40.jpg
 

Tjänster

 

Affärs- och verksamhetsutveckling

vHC hjälper företag och organisationer med affärsutveckling. Vi förbättrar de befintliga affärsområdena eller kommer fram till nya möjliga intäkter. Detta gör vi naturligtvis genom att bidra med erfarenhet och men också att förstå vad som kommer krävas för att möta morgondagens krav. 

vHCs arbetsmetoder bygger på co-creation; att var nära företagets medarbetare och ta tillvara deras erfarenhet och förslag på förbättringar. Men också att aktivt lyssna på företagets kunder och skapa tillsammans med dessa. 

vHC stödjer också företag att utveckla strukturer, processer och rutiner för att styra sin verksamhet till att nå satta mål.

affars-verksamhetsutveckling.png
 

Marknadsstrategi- och marknadsplanering

Är er varumärkesplattform otydlig, förlegad eller måste moderniseras hjälper vi till att skapa en ny som gör att er roll på marknaden blir tydligare och mer attraktiv. 

Tillsammans med era kommunikationspartners tar vi fram en kommunikationsstrategi- och plan för hur varumärket ska uppfattas externt och internt.

vHC stödjer er marknadsorganisation i framtagandet av en marknadsplan där det framgår vilka produkter och tjänster som ska marknadsföras, vilka medier som är aktuella, en tydlig tidplan och ansvarsfördelning.

 

Projekt– och förändringsledning

Många företag har svårt att hinna med att genomföra de aktiviteter och idéer som man utvecklat. vHC kan hjälpa ert företag att skapa konkreta projekt- och handlingsplaner för att säkerställa implementeringen och hantera den förändring som företaget står inför.

Ibland står företaget också inför en större förändring. vHC stödjer i att hantera förändringen.

 

Föreläsningar och utbildning

vHC genomför gärna föreläsningar och utbildningar men helst av allt workshops med mindre grupper för hög grad av delaktighet och ökad inlärning.