about-29637939611_75dd88ac0e_o.jpg
 

Om vHC

 
 

vHC -  von Hedenberg Consulting - är ett konsultföretag som vänder sig främst till växande företag som har behov av utveckling, struktur och en effektiv marknadsstrategi.

vHC vänder sig till såväl ledningsgrupper som företags marknadsavdelningar.

vHC:s är specialiserade inom bil- och transportsektorerna samt är också verksamma i ett flertal andra branscher, t.ex. energi & ventilation, fastighetsförvaltning och utbildning.

Exempel på uppdrag som vHC har genomfört:

  • Utveckling av affärsplaner tillsammans med ledningsgrupper
  • Framtagande av modeller för verksamhetsstyrning
  • Löpande rådgivning till koncernledning
  • Framtagande av marknadsstrategier och handlingsplaner i samarbete med marknadsavdelningar
  • Projektledning inom digital transformering
  • Projektprioriteringar

vHC drivs av Tomas von Hedenberg. Tomas har varit verksam som konsult i ett flertal år och har också gedigen linjeerfarenhet. Tomas har jobbat 15 år inom den svenska Toyota organisationen i ledande befattningar, bland annat som marknadsdirektör och vice VD. Här fanns också ansvaret att definiera och implementera såväl varumärkes- som kommunikationsstrategier för den svenska verksamheten inklusive återförsäljare.  Utöver detta har han erfarenhet av såväl strategiskt ledningsarbete som operativt arbete. Han har gått ett flertal ledarskapsutbildningar samt är även diplomerad inom Toyotas egna modeller för problemlösning; Toyota Business Practices med fokus på ständiga förbättringar, kunden i centrum och lean.